Lekcje etyki i religii

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1 strona

 • Rodzice i uczniowie,

  Zapraszamy do udziału w ankiecie poświęconej organizacji lekcji etyki oraz lekcji religii, którą kierujemy do rodziców dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2014/15) do szkół publicznych (podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych i średnich) oraz uczniów tych szkół w wieku przynajmniej 16 lat. 
  Ankieta jest anonimowa. Wyrażone w niej opinie zostaną wykorzystane do przygotowania zbiorczych zestawień statystycznych bez możliwości identyfikacji opinii konkretnych osób.
  Badania przeprowadza Fundacja Polistrefa w ramach programu „Obywatele dla demokracji” realizowanego z funduszy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail: fundacja@polistrefa.pl


  Rozpoczęły się wakacje, ale odpowiadając proszę brać pod uwagę aktualny rok szkolny 2014/15.

 • 2 strona

 • 1. Czy wypełnia Pan(i) tę ankietę jako rodzic ucznia czy jako pełnoletni uczeń? *

 • 3 strona

 • 2. Proszę zaznaczyć swoją płeć *

 • 4 strona

 • 3. Czy posiada Pan(i) dziecko, które uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (zawodowej lub średniej) w Polsce? *

 • 5 strona

 • 4. Ile Pana(i) dzieci uczęszcza do takich szkół publicznych? *

  Proszę podać liczbę całkowitą. Minimalna wartość to 2.
  q
 • 6 strona

 • Proszę teraz wybrać jedno Pana(i) dziecko, które uczęszcza do szkoły publicznej w Polsce. Proszę myśleć tylko o tym jednym dziecku podczas odpowiadania na kolejne pytania ankiety.

 • 7 strona

 • 5. W jakiej szkole publicznej uczy się w tym roku szkolnym to dziecko? *

 • 6. Do której klasy chodzi Pana(i) dziecko? *

 • 7. Jakiej płci jest to dziecko? *

 • 8 strona

 • 8. Zaznacz związek wyznaniowy, do którego należy Pana(i) dziecko lub tradycję, w której jest wychowywane?
  Jeżeli dziecko nie jest wychowywane w tradycji konkretnego wyznania wybierz odpowiedź (f) lub (g).
  *

  Proszę o dokładne wpisanie nazwy wyznania w pełnym jego brzmieniu.
 • 9 strona

 • Kolejne pytania dotyczą lekcji etyki w szkole publicznej.

 • 10 strona

 • 9. Czy w ubiegłym roku szkolnym (2013/14) szkoła, do której teraz uczęszcza Pana(i) dziecko oferowała uczniom możliwość uczestnictwa w lekcjach etyki - w szkole lub poza nią? *

  Uwaga, szkoła może oferować uczniom lekcje etyki u siebie lub w innej szkole.
 • 10. Czy w bieżącym roku szkolnym (2014/15) szkoła Pana(i) dziecka oferowała uczniom możliwość uczestnictwa w lekcjach etyki - w szkole lub poza nią? *

  Uwaga, szkoła może oferować uczniom lekcje etyki u siebie lub w innej szkole.
 • 11 strona

 • 11. Dlaczego w tym roku szkolnym nie zorganizowano lekcji etyki? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12 strona

 • 12. Czy twoje dziecko uczęszcza na lekcje etyki w tym roku szkolnym? *

 • 13 strona

 • 13. Gdzie odbywają się lekcje etyki, które szkoła zorganizowała dla uczniów? *

 • 14 strona

 • 14. Ilu uczniów ze szkoły Pana(i) dziecka uczęszcza na lekcje etyki? *

  Policz łącznie ze swoim dzieckiem jeżeli uczęszcza na etykę.
 • 15 strona

 • 15. Kto prowadzi lekcje etyki? *

 • 16 strona

 • 16. Dlaczego Pana(i) dziecko przestało uczęszczać na lekcje etyki? *

  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź.
 • 17 strona

 • 17. Dlaczego Pana(i) dziecko nie uczęszcza na lekcje etyki? *

  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź.
 • 18 strona

 • 18. Czy chciał(a)by Pan(i) aby Pana(i) dziecko uczęszczało na lekcje etyki? *

 • 19 strona

 • 19. Czy w jakiś sposób interesował(a) się Pan(i) tym, czy w szkole są dostępne są lekcje etyki? *

 • 20 strona

 • 20. Zaznacz, jakie działania Pan(i) podejmował(a)? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 21 strona

 • 21. Czy po ustnym zapytaniu o etykę poinformowano Pana(ią), że należy złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie? *

 • 22 strona

 • 22. Jaką dokładnie odpowiedź uzyskał(a) Pan(i) od przedstawiciela szkoły? *

  Proszę opisać tę odpowiedź poniżej
 • 23 strona

 • 23. Czy ktoś wsparł Pana(ią) podczas starań związanych z uruchomieniem lekcji etyki? *

 • 24 strona

 • 24. Kto Pana(ią) wsparł? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 25 strona

 • 25. Zaznacz to zdanie, które opisuje zasady obowiązujące w szkole Pana(i) dziecka odnośnie uczęszczania na lekcje religii i etyki *

 • 26 strona

 • 26. Czy szkoła Pana(i) dziecka poinformowała o możliwości nauki etyki przez wszystkich chętnych uczniów, nawet jeżeli już uczestniczą w lekcjach religii? *

 • 27 strona

 • 27. Lekcje etyki w szkołach publicznych... *

 • 28 strona

 • Kolejne pytania dotyczą lekcji religii w szkole publicznej.

 • 29 strona

 • 28. Czy Pana(i) dziecko uczęszcza w tym roku szkolnym na lekcje religii w szkole lub pozaszkolnym punkcie nauczania religii/ katechetycznym? *

 • 30 strona

 • 29. Gdzie Pana(i) dziecko uczęszcza na lekcje religii? *

 • 31 strona

 • 30. Jakiej religii są to lekcje? *

  Proszę o dokładne wpisanie nazwy wyznania w pełnym jego brzmieniu.
 • 32 strona

 • 31. Ile dzieci w całej szkole uczęszcza na lekcje religii tego wyznania?

 • 33 strona

 • 32. Proszę zapisać dlaczego Pana(i) dziecko przestało w tym roku chodzić na lekcje religii? *

 • 34 strona

 • 33. Jakiej religii były to lekcje? *

  Proszę o dokładne wpisanie nazwy wyznania w pełnym jego brzmieniu.
 • 35 strona

 • 34. Proszę napisać dlaczego Pana(i) dziecko nie uczęszcza na lekcje religii? *

 • 36 strona

 • 35. Czy ze strony nauczycieli lub dyrekcji miał(a) Pan(i) trudności z „wypisaniem” Pana(i) dziecka z lekcji religii rzymskokatolickiej? *

 • 37 strona

 • 36. Proszę napisać na czym polegały te trudności ze strony dyrekcji lub nauczycieli? *

 • 38 strona

 • 37. Czy ze strony szkolnego katechety miał(a) Pan(i) trudności z „wypisaniem” Pana(i) dziecka z lekcji religii rzymskokatolickiej? *

 • 39 strona

 • 38. Proszę napisać na czym polegały te trudności? *

 • 40 strona

 • 39. Czy w poprzednich latach w szkole, w której teraz uczy się Pana(i) dziecko składał(a) Pan(i)pisemnie lub ustnie deklarację, czy dziecko ma chodzić, czy nie na religię? *

 • 41 strona

 • 40. W jakie formie składał(a) Pan(i) oświadczenie we wcześniejszych latach (wcześniej niż w roku szkolnym 2014/15)? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 42 strona

 • 41. Czy w tym roku szkolnym 2014/15 składał(a) Pan(i) pisemne oświadczenie lub deklarację ustną, czy dziecko ma chodzić lub nie chodzić na lekcje religii? *

 • 42. Czy w tym roku szkolnym miał(a) Pan(i) jakieś trudności związane z oświadczeniem (lub złożeniem/nieskładaniem oświadczenia) (np. ze strony szkoły, nauczycieli lub katechety) *

 • 43 strona

 • 43. W jakie formie składał(a) Pan(i) oświadczenie w roku szkolnym 2014/15? *

 • 44 strona

 • 44. Czy oświadczenie złożone w roku szkolnym 2014/15 było: *

 • 45 strona

 • 45. Czy w szkole otrzymał(a) Pan(i) wzór oświadczenia, czy sam(a) musiał(a) Pan(i) je przygotować? *

 • 46 strona

 • 46. W jakich lekcjach uczestniczyło Pana(i) dziecko w ubiegłym roku szkolnym (2013/14)? *

  Proszę wziąć pod uwagę jedynie przedmioty religia i etyka.
 • 47. Co znajduje się na świadectwie Pana(i) dziecka z ubiegłego roku szkolnego (2013/2014) w polu religia/etyka? *

 • 47 strona

 • 48. W jakich lekcjach Pana(i) dziecko uczestniczyło w tym roku szkolnym? *

 • 49. Co znajduje się na tegorocznym świadectwie Twojego dziecka (2014/2015) w polu religia/etyka? *

 • 48 strona

 • 50. Na której lekcji odbywają się lekcje religii rzymskokatolickiej w klasie Pana(i) dziecka? *

 • 49 strona

 • 51. Co zwykle robi Pana(i) dziecko wtedy, gdy inni uczniowie są na lekcjach religii w klasie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 50 strona

 • 52. Czy Pana(i) dziecko doświadcza lub doświadczało w szkole w tym roku szkolnym jakichś nieprzyjemności w związku z tym, że nie należy do Kościoła rzymskokatolickiego? *

 • 51 strona

 • 53. Czy Pana(i) dziecko doświadcza lub doświadczało w szkole w tym roku szkolnym nieprzyjemności w związku z tym, że nie uczestniczy w lekcjach religii rzymskokatolickiej? *

 • 52 strona

 • 54. Z czyjej strony doświadczało nieprzyjemności w związku z tym, że nie uczestniczy w lekcjach religii rzymskokatolickiej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 53 strona

 • 55. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności doświadczane ze strony uczniów?

 • 54 strona

 • 56. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony rodziców innych uczniów?

 • 55 strona

 • 57. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony wychowawcy klasy?

 • 56 strona

 • 58. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony nauczycieli w szkole?

  Uwaga, to pytanie dotyczy innych nauczycieli, nie zaś wychowawcy, przedstawicieli dyrekcji i katechety
 • 57 strona

 • 59. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony przedstawiciela dyrekcji?

 • 58 strona

 • 60. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony pedagoga lub psychologa szkolnego?

 • 59 strona

 • 61. Gdzie Pana(i) dziecko doświadczało tych nieprzyjemności ze strony katechety rzymskokatolickiego? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 62. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony katechety (księdza, siostry zakonnej, świeckiego katechety)?

 • 60 strona

 • 63. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony pracownika administracyjnego lub innego pracownika szkoły?

  Pytanie dotyczy pracownika spoza grona pedagogicznego
 • 61 strona

 • 64. Czy któreś z poniższych wydarzeń odbywają się podczas lekcji lub w szkole Pana(i) dziecka? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 62 strona

 • 65. W których z tych wydarzeń uczestniczy Pana(i) dziecko?

  Jeżeli nie uczestniczy w żadnym z wydarzeń, to nic nie zaklikuj, idź dalej

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 63 strona

 • 66. Czy na przedstawionej liście były wydarzenia, w których Pana(i) dziecko nie uczestniczy tylko dlatego, że nie jest wyznania rzymskokatolickiego?
  Listę dla przypomnienia przedstawiono poniżej.
  *

  1. Wyjazdy o wyraźnie religijnym charakterze (pielgrzymki, wyjazdy do miejsc kultu lub związane z kultem religijnym) 
  2. Przygotowania do pierwszej komunii wykraczające poza lekcje religii 
  3. Spotkania z uczniami takich duchownych, którzy nie prowadzą lekcji religii w szkole (np. biskupa, proboszcza). 
  4. Msze w budynku szkoły 
  5. Zwyczajowe wydarzenia takie jak inscenizacje jasełek, kolędowanie, uroczystości wigilijne lub wielkanocne (jajeczka) 
  6. Obowiązkowe msze w Kościele na rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego 
  7. Rzymskokatolickie rekolekcje wielkopostne, które odbywają się także w budynku szkoły (np. uroczyste rozpoczęcie rekolekcji lub msza na sali gimnastycznej) 
  8. Wspólne odmawianie modlitw w szkole, ale nie na lekcjach religii  
  9. Uroczystości parafialne, które odbywają się w szkole (np. związane z odpustem w parafii) 
  10. Uroczystości szkolne, które mają wyraźnie religijną oprawę 
  11. Celebrowanie o charakterze religijnym patrona szkoły, którym jest święty lub błogosławiony 
  12. Święcenie sal lub innych obiektów szkolnych 
  13. Rzymskokatolickie rekolekcje wielkopostne, które przez 3 dni odbywają się w Kościele  
 • 64 strona

 • 67. Czy Pana(i) dziecko doświadcza w szkole nieprzyjemności związanych z tym, że nie uczestniczy w wydarzeniach o charakterze religijnym, które odbywają się w szkole? *

 • 65 strona

 • 68. Z czyjej strony doświadcza nieprzyjemności? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 66 strona

 • 69. Jak podejmował(a) Pan(i) decyzję o tym, że dziecko nie będzie uczestniczyło w lekcjach religii? *

 • 67 strona

 • 70. W jaki sposób podejmował(a) Pan(i) decyzję o tym, że dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach religii w szkole lub poza szkołą? *

 • 68 strona

 • 71. Czy to była łatwa czy trudna decyzja dla Pana(i), by dziecko nie uczestniczyło w lekcjach religii? *

 • 69 strona

 • 72. Dlaczego to była trudna decyzja? *

 • 70 strona

 • 73. Lekcje religii dla uczniów... *

  Wybierz jedną z poniższych odpowiedzi
 • 71 strona

 • 74. Zbliża się Pan(i) do końca ankiety. Proszę teraz ocenić na ile Pan(i) zgadza z każdym z poniższych stwierdzeń. *

  Do dyspozycji ma Pan(i) pięciostopniową skalę: od (1) zdecydowanie się nie zgadzam do (5) zdecydowanie się zgadzam.

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.

  1. ZDECYDOWANIE SIĘ NIE ZGADZAM

  2. RACZEJ SIĘ NIE ZGADZAM

  3. NIE MAM ZDANIA

  4. RACZEJ SIĘ ZGADZAM

  5. ZDECYDOWANIE SIĘ ZGADZAM

  Katecheci rzymskokatoliccy powinni w ramach lekcji religii prowadzić wykłady o innych religiach  
  Lekcje na temat innych religii powinni prowadzić w szkole wyłącznie świeccy religioznawcy  
  Szkoła publiczna powinna być szkołą bez symboli religijnych  
  Jeżeli w klasie uczą się przedstawiciele mniejszości religijnych, to należy zorganizować spotkanie dla pozostałych uczniów i rodziców, by opowiedzieć o tym wyznaniu  
  Nauczyciele wyznania rzymskokatolickiego nie powinni w szkole ujawniać swoich poglądów religijnych  
  Jeżeli do szkoły uczęszczają wyznawcy różnych religii, to w salach szkolnych powinny wisieć symbole ich religii  
  W szkole powinny być prowadzone lekcje na temat innych religii niż rzymskokatolicka  
  Nauczyciele, którzy są przedstawicielami mniejszości religijnych, powinni utrzymywać ten fakt w tajemnicy przed uczniami  
  Nauczyciele, którzy są niewierzący, powinni utrzymywać ten fakt w tajemnicy przed uczniami  
  Przedstawiciele mniejszości religijnych powinni się dostosować do większości i także chodzić na lekcje religii rzymskokatolickiej  
  Szkoła powinna otoczyć uczniów - przedstawicieli mniejszości religijnych ochroną przed prześladowaniami  
 • 72 strona

 • Pytania dla ucznia
 • 73 strona

 • 75. Proszę zaznaczyć swoją płeć *

 • 74 strona

 • 76. W jakiej szkole publicznej uczysz się w tym roku szkolnym? *

 • 75 strona

 • 77. Zaznacz związek wyznaniowy, do którego należysz lub tradycję, w której jesteś wychowywany(a).
  Jeżeli nie jesteś wychowywany w tradycji konkretnego wyznania wybierz odpowiedź (f) lub (g).
  *

  Proszę o dokładne wpisanie nazwy wyznania w pełnym jego brzmieniu.
 • 76 strona

 • 78. Czy Twoja szkoła oferuje uczniom w tym roku szkolnym lekcje etyki? *

 • 77 strona

 • 79. Czy uczęszczasz na lekcje etyki w tym roku szkolnym? *

 • 78 strona

 • 80. Ilu uczniów w Twojej szkole uczęszcza na lekcje etyki? *

  Policz łącznie ze sobą, jeżeli uczęszczasz na etykę.
 • 81. Gdzie odbywają się lekcje etyki, które Twoja szkoła zapewniła uczniom? *

 • 79 strona

 • 82. Kto uczy etyki w Twojej szkole? *

 • 80 strona

 • 83. Czy chciał(a)byś uczęszczać na lekcje etyki? *

 • 81 strona

 • 84. Lekcje etyki w szkołach publicznych... *

 • 82 strona

 • 85. Czy uczęszczasz w tym roku szkolnym na lekcje religii w szkole lub pozaszkolnym punkcie nauczania religii/ katechetycznym? *

 • 83 strona

 • 86. Gdzie uczęszczasz na lekcje religii? *

 • 84 strona

 • 87. Jakiej religii są to lekcje? *

  Proszę o dokładne wpisanie nazwy wyznania w pełnym jego brzmieniu.
 • 85 strona

 • 88. Ilu uczniów w całej szkole uczęszcza na lekcje religii tego wyznania? *

 • 86 strona

 • 89. Proszę zapisać dlaczego przestałe(a)ś w tym roku chodzić na lekcje religii? *

 • 87 strona

 • 90. Jakiej religii były to lekcje? *

  Proszę o dokładne wpisanie nazwy wyznania w pełnym jego brzmieniu.
 • 88 strona

 • 91. Proszę napisać dlaczego nie uczęszczasz na lekcje religii? *

 • 89 strona

 • 92. Na której lekcji odbywają się lekcje religii rzymskokatolickiej w Twojej klasie? *

 • 90 strona

 • 93. Co zwykle robisz wtedy, gdy inni uczniowie z Twojej klasy są na lekcjach religii? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 91 strona

 • 94. Czy doświadczyłe(a)ś w tym roku szkolnym jakichś nieprzyjemności w związku z tym, że nie należysz do Kościoła rzymskokatolickiego? *

 • 92 strona

 • 95. Czy doświadczyłe(a)ś w tym roku szkolnym nieprzyjemności w związku z tym, że nie uczestniczysz w lekcjach religii rzymskokatolickiej? *

 • 93 strona

 • 96. Z czyjej strony doświadczyłe(a)ś nieprzyjemności w związku z tym, że nie chodzisz na lekcje religii rzymskokatolickiej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 94 strona

 • 97. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności doświadczane ze strony uczniów?

 • 95 strona

 • 98. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony rodziców innych uczniów?

 • 96 strona

 • 99. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony wychowawcy klasy?

 • 97 strona

 • 100. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony nauczycieli w szkole?

  Uwaga, to pytanie dotyczy innych nauczycieli, nie zaś wychowawcy, przedstawicieli dyrekcji i katechety
 • 98 strona

 • 101. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony przedstawiciela dyrekcji?

 • 99 strona

 • 102. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony pedagoga lub psychologa szkolnego?

 • 100 strona

 • 103. Gdzie doświadczyłe(a)ś nieprzyjemności ze strony katechety rzymskokatolickiego? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 104. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony katechety (księdza, siostry zakonnej, świeckiego katechety)?

 • 101 strona

 • 105. Prosimy o opisanie na czym polegały te nieprzyjemności ze strony pracownika administracyjnego lub innego pracownika szkoły?

  Pytanie dotyczy pracownika spoza grona pedagogicznego
 • 102 strona

 • 106. Czy któreś z poniższych wydarzeń odbywają się podczas lekcji lub w Twojej szkole w tym roku szkolnym? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 103 strona

 • 107. W których z tych wydarzeń uczestniczyłe(a)ś w tym roku szkolnym?

  Jeżeli nie uczestniczyłeś w żadnych z tych wydarzeń, idź dalej.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 104 strona

 • 108. Czy na tej liście są takie wydarzenia, w których nie bierzesz udziału tylko dlatego, że nie jesteś wyznania rzymskokatolickiego? Dla przypomnienia listę zamieszczono poniżej. *

  1. Wyjazdy o wyraźnie religijnym charakterze (pielgrzymki, wyjazdy do miejsc kultu lub związane z kultem religijnym) 
  2. Spotkania z uczniami takich duchownych, którzy nie prowadzą lekcji religii w szkole (np. biskupa, proboszcza). 
  3. Msze w budynku szkoły 
  4. Zwyczajowe wydarzenia takie jak inscenizacje jasełek, kolędowanie, uroczystości wigilijne lub wielkanocne (jajeczka) 
  5. Obowiązkowe msze w Kościele na rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego (uczniowie są zmuszani do uczestnictwa) 
  6. Rzymskokatolickie rekolekcje wielkopostne, które odbywają się także w budynku szkoły (np. uroczyste rozpoczęcie rekolekcji lub msza na sali gimnastycznej) 
  7. Wspólne odmawianie modlitw w szkole, ale nie na lekcjach religii  
  8. Uroczystości parafialne, które odbywają się w szkole (np. związane z odpustem w parafii) 
  9. Uroczystości szkolne, które mają wyraźnie religijną oprawę 
  10. Celebrowanie o charakterze religijnym patrona szkoły, którym jest święty lub błogosławiony 
  11. Święcenie sal lub innych obiektów szkolnych 
  12. Rzymskokatolickie rekolekcje wielkopostne, które przez 3 dni odbywają się w Kościele
 • 105 strona

 • 109. Czy doświadczasz w szkole nieprzyjemności związanych z tym, że nie uczestniczysz w wydarzeniach o charakterze religijnym, które odbywają się w szkole? *

 • 106 strona

 • 110. Z czyjej strony doświadczałe(a)ś nieprzyjemności? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 107 strona

 • 111. Lekcje religii dla uczniów... *

  Wybierz jedną z poniższych odpowiedzi
 • 108 strona

 • Na koniec proszę odpowiedzieć na kilka pytań demograficznych i metryczkowych.

 • 109 strona

 • 112. Jak często zwykle bierze Pan(i) udział w praktykach religijnych, takich jak: msze, nabożeństwa lub spotkania religijne? *

 • 110 strona

 • 113. Jak ocenił(a)by Pan(i) swoją religijność? *

 • 111 strona

 • 114. Jak ogólnie określił(a)by Pan(i) swoje sympatie polityczne z uwagi na kwestie światopoglądowe? *

 • 112 strona

 • 115. Zaznacz swoje wykształcenie. *

  Proszę wziąć pod uwagę najwyższy ukończony typ szkoły.
 • 113 strona

 • 116. Zaznacz swój status zawodowy *

 • 117. Zapisz rok swojego urodzenia. *

  Proszę zapisać cztery cyfry roku urodzenia
  Proszę podać liczbę całkowitą.
  q
 • 114 strona

 • 118. Zaznacz wielkość miejscowości, w której znajduje się szkoła twojego dziecka

 • 119. Zaznacz województwo, w którym znajduje się szkoła twojego dziecka *

 • 120. Zaznacz wielkość miejscowości Twojego zamieszkania *

  Uwaga, jeżeli nie mieszka Pan(i) teraz w Polsce, proszę zaznaczyć wielkość miejscowości, w której mieszkał(a) Pan(i) przed wyjazdem.
 • 121. Zaznacz województwo Twojego zamieszkania *

 • 115 strona

 • 122. Zaznacz wielkość miejscowości, w której znajduje się Twoja szkoła.

 • 123. Zaznacz województwo, w którym znajduje się Twoja szkoła. *

 • 124. Zaznacz wielkość miejscowości Twojego zamieszkania *

 • 125. Zaznacz województwo Twojego zamieszkania *

 • 116 strona

 • 126. Bardzo zależy nam na możliwie pełnym scharakteryzowaniu tego, jak wygląda organizacja lekcji etyki i religii w polskich szkołach publicznych. Dlatego prosimy Cię o dodatkowe podzielenie się z nami swoimi obserwacjami na ten temat. Czy zechciał(a)by Pan(i) krótko porozmawiać z nami na ten temat? *

 • 117 strona

 • 127. Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail lub identyfikatora SKYPE, tak byśmy mogli się z Tobą skontaktować.

  Gwarantujemy anonimowość i poufność.
 • 118 strona

 • 128. Jeżeli w ankiecie nie poruszono kwestii dotyczących lekcji etyki lub religii, które chciał(a)byś skomentować, to proszę je wpisać poniżej.

 • 129. Na koniec prosimy o zaznaczenie skąd otrzymał/a Pan(i) link do tej ankiety? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...